Maandelijks archief: april 2008

Gedicht uit 'Zichtbaar alleen'

X markeert de plek

 

Twee werelden gekruist

in één oneindig lange lucht

 

Dan staat de tijd stil

(in grootsheid en grandeur)

en voltrekt het leven zich

 

Uiterlijk vertoon

in symbolen van

kracht en macht

 

Ervaren

(door de aanschouwer)

op deze plek,

in deze tijd

03_chantilly1

Advertenties

For whom it may concern…

Elegy or eulogy?

 

I lament thedays to come

they’re emptyand look

so uselesswithout

 

your words theymoved

my view ofthings and

anointed the way

 

I look towardslife

and living in abroad

perspective it’sseems

 

in vain, so nowall

that’s left are forgotten

words memoriesof

 

brightness and a

sun that fadesinto

an ocean ofemptiness

 

no flowersplease

acquisitions arenot

appreciated

Voor mijn dochter

nieuw gedicht

Voor mijn dochter

Waar laat je de
verwondering over
het onbegrip
geef het een plek
bedek het met jouw
mantel van liefde

Ik zie theater in het
onpeilbare blauw van je ogen
de scherts, de lach, de macht
van het spel en het spelen

Je hoofd een iets opzij
de schouders gekanteld
tegen de hoeken van je lenige lijf
het ongrijpbare verlangen
naar weerstand en prikkels

Zo verdroom je de dagen
die je liefhebt en je uitputten
je kracht geven en vertrouwen

Dagen vol hartstocht en verveling
gebiologeerd starend naar
leven, dromen en fantasieën

.

dochter

Recensie op meander.net

En opnieuw een recensie van ´Zichtbaar alleen´  nu op Meandermagazine.net/

Lees de recensie op:

http://meandermagazine.net/recensies/recensie.php?txt=3864

De angst voorbij

Nieuw gedicht

.

De angst voorbij

Mijn angsten heb ik geparkeerd
ze brachten mij te weinig
zaaiden verwarring, groeven
valkuilen, wierpen barrieres op
te groot om te slechten, steiler
dan goed voor me was

Nu staan ze daar, duidelijk
omlijnd op een zijweg
als verlaten bewijzen van
een plaats delict
in een richting die ik
niet op hoef

Ik ben bekend met mijn richting
mijn route, begeef me naar mijn doel
ik laat de afslagen voor wat ze zijn
bekend maar ongewenst

Recensie Hernehim

Hernehim

.

De recensie van ‘Zichtbaar alleen’  van Loes van Essen, op de website van Hernehim is hier te bekijken en te lezen (halverwege de pagina):

http://www.hernehim.nl/archief_2.htm

Ik draag je bij me

In die 30 minuten tussen thuis en werk gaat het denken door..

Ik draag je bij me

Elke keer als ik je vind
met mijn ogen
als je geur mijn
hersenen bereikt
als het geluid van je lach
mij wakker schudt

ben jij altijd al daar,
waar mijn bloed sneller stroomt
mijn hart sneller slaat
mijn longen zich vullen

Wanneer ik de elegantie
van je bewegingen zie
je lippen gekruld van plezier
je schokkende schouders
je fluisterende ogen
de stroom van je lichaam

ben jij altijd al daar
waar mijn bloed sneller stroomt
waar mijn hart sneller slaat
waar mijn longen zich vullen

Als blikken elkaar kruisen
emoties verkleven
groeit mijn liefde
groeit
en groeit..

Honger

En dan, in een moment van stilte en rust, komt de inspiratie voor een nieuw gedicht.

Honger

De honger in mij

verdraagt geen rust

zij wakkert het vuurtje

in mij aan, stookt op

geeft brandstof, verhit

Jij herkent mijn honger,

benoemt mijn honger

je spiegelt je begeerte

aan mijn onrust

die zich niet grenzeloos

laat bedwingen

Neem me mee in je

zoektocht, naar vervulling

van je diepste verlangen

droom je donkerste droom

mee naar het licht

waarmee wij ons voeden

 English version

 Hunger

The hungerin me

endures norest

she brisksup the fire

in me,incites,

gives fuel,heathens


You recognisemy hunger

name myhunger

you reflectyour eagerness

on myagitation

that won’t,boundless,

let’sitself control


Take mewith you in

Yoursearch, to fulfilment

Of yourdeepest desire

Dream yourdarkest dream

in to thelight, with which

we feedourselves

 

 

Uitnodiging presentatie ‘Zichtbaar alleen’ Maastricht

Tweede presentatie

Op 23 mei zal, in navolging van de presentatie in Maassluis in december,  in Galerie Dis in Maastricht de presentatie van ‘Zichtbaar alleen’  plaats vinden. Zie hier de uitnodiging.

Uitnodiging_14_apr08_webvz

Opnieuw een lovende recensie

Op de website van Hernehim zal binnenkort een recensie van Zichtbaar alleen te lezen zijn.

http://www.hernehim.nl/cultuur.htm

Download zichtbaar_alleen_bespreking_van_loes_essen.rtf

%d bloggers liken dit: